Vẹm Xanh New Zealand giàu chất dinh dưỡng, hàm lượng

#1
Vẹm xanh New Zealand Nhập Khẩu được xem là một loại đặc sản đặc trưng của vùng biển New Zealand. Vẹm xanh NewZealand đã tách một bên vỏ, bảo quản đông lạnh.

Vẹm Xanh New Zealand giàu chất dinh dưỡng, hàm lượng chất sắt cao, protein và các axit béo Omega-3 rất cần thiết; bên cạnh lượng chất béo, calories và cholesterol rất thấp. Vẹm xanh rất tốt cho người lớn tuổi cải thiện được vấn đề xương khớp.


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fsgn2-6.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.6435-9%2F164333391_1857107024445613_554689422732446581_n.jpg%3F_nc_cat%3D111%26ccb%3D1-3%26_nc_sid%3D0debeb%26_nc_ohc%3DTXKpSuQXmTUAX8tB9bp%26_nc_ht%3Dscontent.fsgn2-6.fna%26oh%3D67ce6dc1ae224e6197941a6d962eb216%26oe%3D608B5489&hash=e87faaed872c029afc7c32e16489fabf
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fsgn2-5.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.6435-9%2F164081231_1857106901112292_9018608069878339298_n.jpg%3F_nc_cat%3D103%26ccb%3D1-3%26_nc_sid%3D0debeb%26_nc_ohc%3DWG3WF-WrQqEAX_rMXmC%26_nc_ht%3Dscontent.fsgn2-5.fna%26oh%3D8f47765eb2980b4c5b3a3369cbaa9bbd%26oe%3D608A2A6A&hash=bc5ceb6451167105fe0dd87d681c9c44==================
Cam kết giá tốt nhất thị trường
Bao đầu tấn cho quý khách lấy sỉ
Hotline mua lẻ: 0902.684.510 (Ms.Âu)
Hotline mua sỉ: 0906.343.599 (Mr.Tây)
Giao hàng tận nơi TPHCM
 
Top