từ bây giờ mình sẽ lọc tất cả những bạn nào spam bài viết và ban nich những ai spam nhiều lần

Top