Tháng 4 M50 Khuyến mãi đặc biệt tại Kyma

#1
Nếu bạn là người sáng tạo nội dung video và cần một chiếc máy ảnh canon nhỏ xinh cho quay Vlog và chụp đừng quên cái tên sáng giá 𝐂𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐌𝟓𝟎.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ft5d%2F1%2F16%2F1f4f7.png&hash=259368c93b32c41de576aa1338e61ec4
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ft5d%2F1%2F16%2F1f4f7.png&hash=259368c93b32c41de576aa1338e61ec4
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ft5d%2F1%2F16%2F1f4f7.png&hash=259368c93b32c41de576aa1338e61ec4
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ft5d%2F1%2F16%2F1f4f7.png&hash=259368c93b32c41de576aa1338e61ec4


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.6435-0%2Fp526x395%2F167514114_262005892196269_7455519283594324612_n.jpg%3F_nc_cat%3D104%26ccb%3D1-3%26_nc_sid%3D730e14%26_nc_ohc%3Dp1_aZnWfEocAX_WLoUH%26_nc_ht%3Dscontent.fsgn3-1.fna%26tp%3D6%26oh%3Dd178a9e0dabf0b67e647c0cb3dd1e0d0%26oe%3D6095BB90&hash=7b07eed4e6136a8c3a053873be7ee202


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Fted%2F1%2F16%2F1f4ab.png&hash=f6899f431d62b0c3dfe966d28af7748a
Hãy để #M50 đồng hành cùng bạn trên hành trình sáng tạo!
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Fted%2F1%2F16%2F1f4ab.png&hash=f6899f431d62b0c3dfe966d28af7748a

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftdc%2F1%2F16%2F26a0.png&hash=cd191055e68a31c9c4fca48ae46b4237
𝗖𝗮𝗻𝗼𝗻 𝗠𝟱𝟬 𝗞𝗶𝘁 𝟭𝟱-𝟰𝟱𝗺𝗺 (𝗻𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗸𝗵𝗮̂̉𝘂) + 𝗡𝗴𝗮̀𝗺 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗴𝗶𝗮́ 𝗰𝗵𝗶̉ 𝟭𝟳,𝟮𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡Đ.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ft1c%2F1%2F16%2F1f6d2.png&hash=90937e24644b9f95ee3805b4a37f38d4

Những lý do khiến bạn sẽ "phải lòng" em Canon này !
- Thiết kế nhỏ gọn, thời trang và hiện đại
- Video 4K 25p, trích xuất hình ảnh từ video phim 4K
- Chống rung điện tử 5 trục kết hợp với chúng rung IS
- Cảm biến CMOS 24,1 MP (APS-C) với ISO 100-25600 (H: 51200)
- Hiệu suất lấy nét tự động tuyệt vời
- Màn hình cảm ứng 3" 104 triệu điểm ảnh
- TTích hợp Wi-Fi, NFC, Bluetooth và gắn thẻ địa lý
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
--------------------------------------------
Mua máy ảnh đến Kyma
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ft20%2F1%2F16%2F2b07.png&hash=db2ddc312096bc256b35df7e6d7fbfd0
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ft20%2F1%2F16%2F2b07.png&hash=db2ddc312096bc256b35df7e6d7fbfd0
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ft20%2F1%2F16%2F2b07.png&hash=db2ddc312096bc256b35df7e6d7fbfd0

Ghiền Canon đến Kyma
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ft20%2F1%2F16%2F2b07.png&hash=db2ddc312096bc256b35df7e6d7fbfd0
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ft20%2F1%2F16%2F2b07.png&hash=db2ddc312096bc256b35df7e6d7fbfd0
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ft20%2F1%2F16%2F2b07.png&hash=db2ddc312096bc256b35df7e6d7fbfd0

---------------------------------
𝐒𝐇𝐎𝐖𝐑𝐎𝐎𝐌 𝐓𝐑𝐀̉𝐈 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌:
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftf6%2F1%2F16%2F1f3e0.png&hash=bc0f488092699df03e947754ae7be2f1
474 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh -
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftf6%2F1%2F16%2F1f3e0.png&hash=bc0f488092699df03e947754ae7be2f1
Toà nhà KYMA, 132 -134 Yên Lãng, P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
 
Top