Phần mềm máy tính/ mobile app/ web app/ ERP cho chuỗi bán lẻ

mekongsoft

New member
#1
Sử dụng phần mềm ERP cho chuỗi bán lẻ là một trong những xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, một số nhà bán lẻ thay vì sử dụng bộ phần mềm được tích hợp đầy đủ các hoạt động kinh doanh cốt lõi lại lựa chọn những phần mềm phân mảnh kém hiệu quả hơn.
Mekong Soft xin giới thiệu giải pháp phần mềm ERP cho chuỗi bán lẻ. Phần mềm được xây dựng riêng cho ngành bán lẻ theo chuỗi với những modul đặc thù như:

Quản lý bán hàng, mua hàng, quản lý khách hàng, chương trình khuyến mãi, thẻ vip. Quản lý hàng hóa theo mã vạch, đồng bộ dữ liệu từ cửa hàng đến văn phòng, quản lý nhân viên, lương thưởng, ca, hoa hồng…. và còn nhiều tính năng khác. Đặc biệt Mekong Soft xây dựng phần mềm theo yêu cầu, có thể tùy chỉnh riêng theo đúng yêu cầu từng doanh nghiệp.

Giao diện 1 số tính năng của phần mềm ERP cho chuỗi bán lẻ của Mekong Soft:
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2Fph%25E1%25BA%25A7n%2520m%25E1%25BB%2581m%2520qu%25E1%25BA%25A3n%2520l%25C3%25BD%2520kinh%2520doanh%2520chu%25E1%25BB%2597i%25201.png&hash=9353f3a7265b69efd584b9e03dddd01bproxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2Fph%25E1%25BA%25A7n%2520m%25E1%25BB%2581m%2520qu%25E1%25BA%25A3n%2520l%25C3%25BD%2520kinh%2520doanh%2520chu%25E1%25BB%2597i%25209.png&hash=32e7c3e353fe5ca6a2a1f473d9a04555


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2Fph%25E1%25BA%25A7n%2520m%25E1%25BB%2581m%2520qu%25E1%25BA%25A3n%2520l%25C3%25BD%2520kinh%2520doanh%2520chu%25E1%25BB%2597i%252013.png&hash=27dacdce3f42c7127653e436760d18f3
Tham khảo thêm: (Do mình chưa chèn link được nên các bạn muốn dùng thử vui lòng search Mekong Soft, tìm mục phần mềm và down bản cần dùng thử nhé!)
Liên hệ gửi yêu cầu demo: Phone: 0939551190
 
Top