Kinh nghiệm kinh doanh cho người mới bắt đầu (Phần 2)

#1
Kinh nghiệm kinh doanh cho người mới bắt đầu (Phần 2)84. Ít còn hơn không có, làm muộn còn hơn là không làm. Hãy làm những việc quan trọng nhất.

85. Về việc quản lý thời gian, hãy tham khảo các khóa học của phù thủy Marketing Jay Abraham thầy giáo của Anthony Robbins. Con người có 3 loại thời gian: Một là focus day là ngày tiêu điểm chuyên dùng để xử lý và thực hiện những việc có liên quan tới mục tiêu quan trọng nhất. Trong những ngày tiêu điểm này bạn không nên làm bất cứ việc gì ngoài những việc quan trọng nhất. Hai là buffer là những ngày chuẩn bị, không sợ không có cơ hội chỉ sợ không có sự chuẩn bị. Ngày chuẩn bị là những ngày như đi học, đi tham gia huấn luyện, kết giao bạn bè…Không phải là việc ký kết nghiệp vụ kinh doanh hay đi thu tiền mà là những công việc chuẩn bị trước khi đi làm những công việc đó. Ba là Free & nbspday là những ngày tự do, nghỉ ngơi, ở bên cạnh gia đình, người thân, bạn bè, phần thưởng, cân bằng…

86. Bốn chữ nhân: nhân vật, nhân tài, nhân công và nhân cặn bã.
 
Top