Kinh nghiệm khởi nghiệp thành công (Phần 1)

#1
Kinh nghiệm khởi nghiệp thành công (Phần 1)


Mọi việc đều không có ý nghĩa trừ khi bạn định nghĩa cho nó.

92. Ai ai cũng đang không Marketing cho sản phẩm mà là đang Marketing cho chính mình.

93. Đầu tư cho bộ não là đầu tư có lãi nhất.

94. Chủ nghĩa hoàn hảo có thể giết chết người. Đừng nên đợi đến khi chuẩn bị xong xuôi rồi mới hành động, hãy hành động khi đã chuẩn bị hòm hòm. Chủ nghĩa hoàn hảo dễ làm gián đoạn thói quen. Vạn sự khởi đầu nan, có khởi đầu mới có tiếp diễn, tiếp diễn sẽ tạo dựng được thói quen, thói quen sẽ trở nên tự nhiên, tự nhiên là đẹp nhất.
 
Top