Kinh nghiệm khởi nghiệp kinh doanh (Phần 2)

#1
Kinh nghiệm khởi nghiệp kinh doanh (Phần 2)64. Hai cách để có một cuộc sống yên bình. Một là kiềm đủ tiền tiêu trước 30 tuổi. Hai là đừng bao giờ mạo hiểm. Bạn có phải đang cả đời làm nô lệ cho đồng tiền, làm việc vì tiền không?

65. Làm giàu như thế nào? Bạn sống để làm việc hay làm việc để sống? Nếu bạn cho rằng công việc là hưởng thụ vậy bạn đang làm việc để sống, nếu không tức là bạn đang sống để làm việc. Bạn muốn sống để làm việc sao? No!

66. Những gì bạn đang có là những gì tốt nhất, chỉ cần là của bạn thì mọi thứ đều là tốt nhất.
 
Top