Kinh nghiệm khởi nghiệp kinh doanh (Phần 1)

#1
Kinh nghiệm khởi nghiệp kinh doanh (Phần 1)Cách khởi nghiệp kinh doanh: Hãy nên biết cách tận dụng sức mạnh của tâm hồn, chỉ cần có được sức mạnh của tâm hồn, gục ngã rồi cũng sẽ đứng dậy được, thất bại rồi sẽ lại thành công.

62. Kiến thức kinh doanh: Phương pháp đầu tư và quản lý tài chính của Robert Kiyosaki, lý luận Kim Tứ Đồ (Cashflow Quadrant – Dòng chảy của đồng tiền) E, S, B, I. Cha nghèo-cơ quan nhà nước, thích phô trương, mời nhiều người, tiêu nhiều tiền, trọng khí phái. Cha giàu-doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp bỏ ra số tiền ít nhất để tạo ra những lợi ích lớn nhất. Tội ác lớn nhất là doanh nghiệp không có lợi nhuận. Bởi những doanh nghiệp không có lợi nhuận thường gây ra rất nhiều vấn đề về gia đình.

63. Đọc nhiều sách chưa chắc đã có nhiều tiền.
 
Top