Kinh nghiệm để bạn khởi nghiệp kinh doanh đơn giản (Phần 3)

#1
Kinh nghiệm để bạn khởi nghiệp kinh doanh đơn giản (Phần 3)56. Tại sao lại phải bình tĩnh? Kinh doanh rất vất vả, phải biết cách xử lý các nguy cơ.

57. Ba pháp bảo trong kinh doanh: thoát ra, nói ra và thu tiền về.

58. Những người đáng thương ắt sẽ có chỗ đáng hận.

59. Thế nào là trí tuệ lớn, tức là trí tuệ để vận dụng tâm hồn, sức mạnh của tâm hồn. Đáng thương nhất của đời người là hết hi vọng, đa số mọi người thường sẽ rất ủ rũ.

60. Băng giá không thể khiến nước ngừng chảy, cây khô rồi cũng sẽ có ngày nảy mầm xanh.
 
Top