Kinh nghiệm để bạn khởi nghiệp kinh doanh đơn giản (Phần 2)

#1
Kinh nghiệm để bạn khởi nghiệp kinh doanh đơn giản (Phần 2)
54. Kinh nghiệm buôn bán: Thời gian và sức lao động của người khác(OPT-W Other People’s Time&Work) và tiền của người khác(OPM – Other People’s Money)–tận dụng thời gian và kim tiền của người khác.

55. Ba lời răn của các doanh nhân thành đạt:

Trên hành trình cuộc sống phải luôn tự nói với mình rằng mềm yếu đã đến lúc phải cứng rắn, sợ hãi đã đến lúc phải dũng cảm, mê muội đã đến lúc phải tỉnh táo, không thể níu giữ hãy buông tay, thắng lợi lớn nhất là luôn sống trong tâm của chính mình.

Hãy bình tĩnh để đối mặt với tất cả các vấn đề, tích cực không ngừng vượt lên chính mình, trân trọng hạnh phúc trước mắt, tuyệt đối không được tiêu cực trì trệ, sống ở hiện tại là đẹp nhất.

Thượng đế ban cho chúng ta điềm tĩnh, vững vàng để chúng ta tiếp nhận những sự việc không thể thay đổi; Thượng đế ban cho chúng ta dũng khí và sức mạnh để chúng ta có năng lực thay đổi mọi việc; Thượng đế ban cho chúng ta trí tuệ để chúng ta có thể phân biệt đâu là những việc có thể thay đổi được và đâu là những việc không thể thay đổi được.
 
Top