Hướng dẫn kê khai trên mẫu bảng kê mua hàng số 06 - VT mới nhất

taiphamduc

New member
#1
Nếu bạn vẫn phân vân kê khai như thế nào trên mẫu bảng kê cho chính xác, đúng pháp luật thì có thể tham khảo hướng dẫn của einvoice.vn ngay trong bài viết này.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Feinvoice.vn%2FFileUpload%2FArticleMaterials%2Fimages%2Fbang-ke-mua-hang.jpg&hash=c2b495c1c287ab4b962557cfbcd1bab3
Theo đó, khi tiến hành kê khai, bạn cần phải hoàn tất mọi thông tin được yêu cầu trong mẫu bảng kê.
Cụ thể:
 • Bạn cần ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc nơi làm việc trực tiếp của doanh nghiệp mình (bên mua hàng).
 • Cột A: Bạn điền số thứ tự.
 • Cột B: Bạn điền tên, quy cách, phẩm chất hàng hóa mà doanh nghiệp mình đã mua.
 • Cột C: Bạn điền địa chỉ mà đơn vị mình đã mua hàng (thông tin bên bán).
 • Cột D: Bạn điền đơn vị tính của từng thứ vật tư, công cụ hay dụng cụ đã mua.
 • Cột 1: Bạn điền số lượng của mỗi loại vật tư, công cụ hay dụng cụ đã mua.
 • Cột 2: Bạn điền đơn giá mua của từng thứ vật tư, công cụ hay dụng cụ đã mua.
 • Cột 3: Bạn điền số tiền của từng thứ vật tư, công cụ hay dụng cụ đã mua (Cột 3 = Cột 1 x Cột 2).
 • Mục “Tổng số tiền”: Bạn điền tổng số tiền đã mua tất cả các vật tư, công cụ hay dụng cụ đã được kê khai trong bảng kê.
 • Mục “Ghi chú”: Bạn điền các ghi chú (nếu có).
Khi lập bảng kê mua hàng, bạn cần lưu ý như sau:
 • Các cột B, C, 1, 2, 3 nếu còn thừa thì sẽ gạch 1 đường chéo từ trên xuống.
 • Bảng kê mua hàng phải do người mua lập 2 liên (có thể đặt giấy than viết 1 lần hoặc in từ máy tính 02 bản giống nhau).
Sau khi đã kê khai hoàn tất bảng kê mua hàng, người mua sẽ ký và chuyển cho kế toán trưởng của doanh nghiệp để kiểm tra, soát lại và ký vào bảng kê. Thông thường, liên 1 bảng kê sẽ dùng để lưu lại và liên 2 chuyển cho kế toán để làm thủ tục thanh toán và ghi sổ.
Nguồn: e-invoice
 
Top