Cách tạo đường cong trong photoshop

trần tú

New member
Xác minh
#1
Công cụ photoshop Pen Tool
Để có thể học được cách dùng photoshop thì trước tiên bạn cần biết cách sử dụng Pen Tool. Đây là công cụ quan trọng nhất trong các phần mềm chỉnh sửa ảnh
Học cách sử dụng Pen Tool giúp bạn tạo được nhiều đường path từ rất nhiều điển khác nhau trên hình.
Các đường Path này được tạo ra bởi cộng cụ Pen Tool biến thành các vùng chọn. Do vậy mà ngày nay người ta thường thích sử dụng công cụ này để cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh như mong muốn.
Đối với việc photoshop thì bạn cần sử dụng được Pen Tool. Mỗi một phên bản photoshop khác nhau sẽ có các công cụ Pen tool khác nhau. Nó gồm có các công cụ chính như sau:
  • Pen Tool: Được dùng để đặt các điểm neo. Khi bạn click thì sẽ tạo ra một điểm neo. Các điểm này sẽ được nối với nhau bằng các đường Path.
  • Add Anchor Point Tool: Được biết đến là công dụng dùng để thêm các đường neo vào trong 1 đường Path. Trên mỗi một điểm neo bạn có thể điều chỉnh độ cong của đường Path bằng cách kéo thanh quay điều chỉnh.
  • Delete Anchor Point Tool; Công cụ này giúp bạn xóa bớt 1 điểm neo trên đường path. Khi bạn quyết định xóa điểm neo thì các thông số điều chỉnh đường cong của điểm neo này cũng tự động mất.
  • Convert Anchor Point Tool: Đây là công cụ cho phép bạn chỉnh sửa 2 vị trí của 2 tay quay giúp bạn có thể dễ dàng điều chỉnh được đường cong của mỗi điểm neo
 
Top