Cách quản lý cửa hàng bán trang thiết bị y tế hiệu quả

mekongsoft

New member
#1
Quản lý một cửa hàng kinh doanh đã rất khó khăn, quản lý bán hàng trang thiết bị y tế còn khó khăn hơn gấp nhiều lần vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Do đó cần có phương pháp quản lý khoa học, hiệu quả, chính xác.

Thống kê cho thấy, trang thiết bị y tế hiện có khoảng 15 nghìn chủng loại, mỗi chủng loại đều có sản phẩm ở các mức độ rủi ro khác nhau, không có giới hạn về nguyên vật liệu hay chỉ định mục đích sử dụng.

Do vậy, để quản lý tốt trang thiết bị y tế, đòi hỏi phải phân loại rõ ràng về mức độ rủi ro trên cơ sở xây dựng danh mục trang thiết bị thường xuyên được cập nhật.


Phần mềm quản lý bán hàng trang thiết bị y tế là giải pháp quản lý hiệu quả dành riêng cho bạn.


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F5Lx46ryrmWFBoz5RYeOWemfaiql3H7c5gP7NohrZw7wCIWTxgYJ80rw3QWjey8cpdm-jFOKKwLD8r3DrKmE3-j7jch0sRSWoJFei0VbNum-fNPdWEsEm42eLgNkySchJUOAVuPNH&hash=9223d16824ae3d284389c37ae86c073a


Quản lý thông tin sản phẩm cụ thể: mã hàng, mã nhà cung cấp, ngày giấy phép hết hạn, thời gian bảo hành…

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2FkUzIFADpCzSv84SOhtlK6YY_c-QWhSXrM827sGeQD060iD4jTk2gbN2EuksP4LsqN8pPV-TE7d6XXwl-OKpDZOVZGlQY8wmjTC7ZdvcAuaKQI_4zCrUmJNd1xbntJdFgFa9tH26h&hash=00ff566a4f0af2f3e99b8a57b6c08e52


Quản lý danh sách xuất xứ

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2FkQoSWC3jUW3D-tmFYxBV3zb7ZgXt95Az5LFUCiBuCLJXl-sVJV4RqFhqn8Ybf7stZQ3lm9QhNm7IOG-uDXZ75-4WIrHiUezXQWEX2CsHdmQ8be6oU8yWxOSG-ixAgsdktEEfRiV2&hash=8646b868b48e52f66af555d08d14cc9e


Chức năng mua hàng: giúp kiểm soát việc mua hàng từ khi đặt đơn hàng cho đến lúc nhập vào kho.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2FdoWTD9GFHdxFNGZjk2kEZFfW8T3-v6hweqTcslyGWm6KlIqvBAgbRO94gDsNv_SpLxmfP-aNkgTbajPxCr8xdYd8AMlPlMeIOjYkbzv5kGzPWY1R1_9UQLrwHccrac7tgnZjDTd8&hash=d513f4794b5d7db92bf456591f191918


Quản lý nghiệp vụ bán hàng, bao gồm việc bán lẻ và bán buôn

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2FFLnkcf1IudhAqmB5nsthDg8g7quddSVrviN2ipou-GLH20kyzeqVVt2ddddZspYoj07uqvY2Px9ebJBY3wKU3yak0vydXIe0YGNrqNGveAhr5P2B0gFap6B6dg3mc4g6rPU11Bix&hash=61e3ffae36899fb055e3f7dc0326c488


Quản lý xuất nhập tồn

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FHEUpClmkRGboYhpKUx94I9uX3OYRZiSmijdbIQfpdPw9NmBW7T8iiA0G4N5xYIMHPFmOGuL6rwRRxLatDrqQTw6i7BHJUmWiyWVyqO8zcbXDo6KmB_8rhJDgpAE5dPxuQv33ZKuf&hash=bbb3e13839a66363f4aee6d968ee0c29


Báo cáo doanh thu theo nhiều tiêu chí


Quý doanh nghiệp quan tâm phần mềm quản lý bán hàng trang thiết bị y tế, liên hệ để Mekong Soft tư vấn triển khai: 0939551190
 
Top