Cách kinh doanh thành công (Phần 2)

#1
Cách kinh doanh thành công (Phần 2)
74. Kim Tứ Đồ I là nhà đầu tư, là những người sử dụng đồng tiền để kiếm tiền. Kinh nghiệm làm giàu, bí quyết làm giàu của Warren Buffett-Quy tắc số 1: Tuyệt đối không được bồi thường tiền. Quy tắc số 2: Tuyệt đối không được quên quy tắc số 1.

75. Sức mạnh khủng bố nhất trên thế giới là lãi xuất kép. Trên đời này không có sự phân biệt giữa thông minh và không thông minh, mà chỉ có sự phân biệt giữa hiểu và không hiểu.

76. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả cuộc sống.

77. Tuyệt đối không được thỏa mãn với hiện tại. Phải vĩ mô chứ không nên chỉ vi mô.
 
Top