Cách kinh doanh thành công (Phần 1)

#1
Cách kinh doanh thành công (Phần 1)Lợi dụng thời gian của người khác để giúp bạn kiếm tiền.

72. Làm thế nào để thuyết phục khách hàng? Bạn giới thiệu quảng bá sản phẩm của mình khiến khách hàng tin tưởng và cho rằng giá trị sản phẩm của bạn vượt qua số tiền mà họ bỏ ra tức là bạn đã thành công. Giá trị vượt qua giá cả tức là không đắt.

73. Phải có chí lớn mới gây được nghiệp lớn. Người lãnh đạo là người giải thích, giải thích và đào tạo, là người giúp người khác hạ quyết tâm.
 
Top