Hà Linh

Khi bê tông đạt đủ cường độ cho người có thể đi lại và không còn đọng nước trên bê mặt, trên bề mặt bê tông vẫn còn lượng ẩm. Khi bột tăng cứng PRO-TOP của công ty cổ phần Ipro được rải lên bê mặt ẩm của bê tông. Sau đó là xoa bằng máy, lớp bột tăng cứng PRO-TOP dược ép chặt xuống nền bê tông.
Lượng ẩm trên nền bê tông thẩm thấu lên lớp bột tăng cứng và ngược lại, lớp bột tăng cứng cũng liên kết chặt chẽ với nền bê tông. Lượng ẩm này đủ để lượng xi măng trong bột tăng cứng thủy hóa nhưng với tỉ lệ N/X rất thấp. Cùng với lượng cát thạch anh sạch và độ cứng cao, tạo cường độ lớp tăng cứng rất cao.
Mặt khác, việc xoa lớp tăng cứng PRO-TOP làm lượng cát thạch anh có xu hướng nổi lên phía trên lớp tăng cứng, tạo cho lớp bề mặt rất cứng và khả năng chịu mài mòn cao.
Sinh nhật
Tháng ba 14
Website
https://stargolfsecondhand.com/
Nơi ở
hà nội

Liên hệ

Các danh hiệu

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top